دانشكده دندانپزشکی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
بازديد آقاي دكتر يوسف نژاد، عضو هيئت رئيسه مجلس و نماينده مردم شريف ساري و مياندرود با همراهي آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه علوم‌پزشكي مازندران و آقاي دكتر گدازنده معاون محترم آموزشي دانشگاه
بازديد آقاي دكتر يوسف نژاد، عضو هيئت رئيسه مجلس و نماينده مردم شريف ساري و مياندرود با همراهي آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه علوم‌پزشكي مازندران و آقاي دكتر گدازنده معاون محترم آموزشي دانشگاه
Powered by DorsaPortal