معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
تاریخ: 1389/06/01 تعداد بازدید: 9
نتیجه مسابقه فوتسال جام رمضان یکشنبه(31/5/89)
متن فارسي

نتیجه مسابقه فوتسال جام رمضان یکشنبه(31/5/89) :

متن فارسي

 

 

 

یک شنبه                                                   31/5/89

مدیریت امور عمومی دانشگاه      1

ساعت 21

2     معاونت درمان دانشگاه 

بیمارستان فاطمه الزهرا (س)      6

ساعت 45/21

    1   کارکنان دانشکده پرستاری

بیمارستان زارع (الف  )          4

ساعت 30/22

    0      معاونت آموزشی دانشگاه

مدیریت مالی دانشگاه       2

ساعت 15/23

      1        شبکه بهداشت و درمان جویبار

اداره امور خوابگاههای دانشجویی      0

ساعت 24

     9            ستاد مرکزی دانشگاه

کارکنان دانشکده داروسازی      2

بازی آخر

     5     بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت ساری


نتیجه مسابقه فوتسال جام رمضان یکشنبه(31/5/89)
Powered by DorsaPortal