معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
تاریخ: 1389/02/12 تعداد بازدید: 146
برنامه ریزی و ثبت نام اردوی نمایشگاه کتاب
اطلاعیه دانشجویان عزیز جهت ثبت نام اردوی نمایشگاه کتاب به امور دانشجویی دانشکده مربوطه مراجعه نمایند

برنامه ریزی و ثبت نام اردوی نمایشگاه کتاب :

   اطلاعیه

دانشجویان عزیز جهت ثبت نام اردوی نمایشگاه کتاب به امور دانشجویی دانشکده مربوطه مراجعه نمایند

                  

ردیف

دانشکده

سهمیه خواهران

سهمیه برادران

تاریخ اردو

1

پزشکی

30

-

15/2/89

2

پزشکی

-

30

16/2/89

3

دندانپزشکی

10

-

15/2/89

4

دندانپزشکی

-

10

16/2/89

5

داروسازی

20

-

15/2/89

6

داروسازی

-

20

16/2/89

7

بهداشت

40

-

20/2/89

8

بهداشت

-

40

21/2/89

9

پیراپزشکی

40

-

20/2/89

10

پیراپزشکی

-

40

21/2/89

11

پرستاری و مامایی

20

-

15/2/89

12

پرستاری و مامایی

-

20

16/2/89

 

 

 برنامه ریزی و ثبت نام اردوی نمایشگاه کتاب
Powered by DorsaPortal