معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
تاریخ: 1390/05/19 تعداد بازدید: 190
بازدید و سرکشی از خوابگاههای دانشجویی توسط مقامهای مسئول
بازدید و سرکشی از خوابگاههای دانشجویی توسط مقامهای مسئول در حین فعالیتهای عمرانی انجام پذیرفت.
بازدید و سرکشی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی به همراه مدیر امور دانشجویی و رئیس اداره امور خوابگاهها از روند فعالیت های عمرانی خوابگاهها در تاریخهای 15/5/90  و  17/5/90  از خوابگاههای یک و سه و چهار  انجام پذیرفت.
بازدید و سرکشی از خوابگاههای دانشجویی توسط مقامهای مسئول
Powered by DorsaPortal