مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
br ENGLISH
تاریخ: 1397/04/05 تعداد بازدید: 30
جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري و پژوهشكده اعتياد
اولين جلسه ي شوراي پژوهشي سال 1397 مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري و پژوهشكده اعتياد در خرداد برگزار شد.
اولين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري و پژوهشكده اعتياد در سال 1397 تاريخ 20 خرداد تشكيل شد.در اين جلسه كه با حضور 10 نفر از اعضاء محترم شورا برگزار شد, 4 طرح( دو مورد پايان نامه دانشجويي) از طرح هاي رسيده به مركز كه داوري آنها به اتمام رسيده بود در جلسه شورا مطرح شدند و مورد تصويب و تاييد نهايي پس از اصلاحات مطرحه در شوراقرار گرفتند. جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري و پژوهشكده اعتياد
Powered by DorsaPortal