معاونت آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1395/06/14 تعداد بازدید: 805
تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 95-96 دانشگاه علوم پزشكي و - خدمات بهداشتي درماني مازندران
تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 95-96 دانشگاه علوم پزشكي و - خدمات بهداشتي درماني مازندران

تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 96-95 دانشگاه علوم پزشكي و

خدمات بهداشتي درماني مازندران

شروع كلاسها از 95/6/20 مي باشد

زمان

 

نيمسال

تاريخ انتخاب واحد

مدت آموزشي

حدف و اضافه

حذف اضطراري

آغاز و پايان آموزش

مدت و تاريخ امتحانات

تعطيلات بين دو نيمسال

نيمسال اول

96-95

95/6/10 لغايت 95/6/20

17 هفته

95/7/5

لغايت 95/7/6

95/9/6

لغايت 95/9/7

95/6/20

لغايت 95/10/16

95/10/18 لغايت 95/11/2

95/11/3

لغايت 95/11/8

نيمسال دوم 96-95

95/11/1 لغايت 95/11/8

-

-

-

95/11/9 لغايت

-

-

 

*دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند انتخاب واحد نمايد و براي ادامه تحصيل به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل مراجعه نمايد عدم انتخاب واحد و نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

**تاريخ انتخاب واحد حذف و اضافه حذف اضطراري آغاز و پايان آموزش سال تحصيلي 96-95 فقط براساس تقويم دانشگاهي كه در شوراي آموزش مورخ 95/4/26 به تصويب رسيد. قابل اجراء بوده و هرگونه تغيير در برنامه منوط به صدور مجوز از شوراي آموزش دانشگاه مي باشد.

تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 95-96 دانشگاه علوم پزشكي و - خدمات بهداشتي درماني مازندران
Powered by DorsaPortal