معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1395/07/04 تعداد بازدید: 40
موفقيت 4 نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي مازندران در آزمون دستياري و ارشد 95
موفقيت 4 نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي مازندران در آزمون دستياري و ارشد سال 95


    موفقيت 4 نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي مازندران در آزمون دستياري و ارشد 95

 

آقاي دكترمجيد آهنگري

دندان پزشكي اطفال اصفهان

آقاي دكترمحمد مهدي شكوهيان

جراحي عمومي شيراز

خانم سيد انتظار حسيني

روانپزشكي ساري

ريحانه متولي

روان پرستاري ساري

 

                     

 

ضمن تبريك اين موفقيت، از خداوند متعال توفيق روزافزون براي دانشجويان معزز شاهد وايثارگر مسئلت مي نمائيم.

 

   موفقيت 4 نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي مازندران در آزمون دستياري و ارشد 95
Powered by DorsaPortal