معاونت آموزشی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1395/07/12 تعداد بازدید: 104
اطلاعيه ثبت نام فرزندان اعضاي محترم هيات علمي
اطلاعيه ثبت نام فرزندان اعضاي محترم هيات علمي

         ضمن خير مقدم به كليه دانشجويان انتقالي براساس سهميه تسهيلات فرزندان هيات علمي
به اطلاع مي رساند دانشجويان از روز سه شنبه 13/7/95 لغايت چهارشنبه 14/7/95 با مطالعه
دستور العمل ثبت نام و دريافت فرم ها و تكميل آن به حوزه معاونت آموزش دانشگاه اداره
 پذيرش ثبت نام و امتحانات ( خدمات آموزش ) مراجعه نمايند.

تذكر مهم :

پذيرفته شدگان بايد طبق دستور العمل سازمان سنجش و آموزش كشور و اطلاعيه دانشگاه كليه مدارك خود را همراه داشته و علاوه بر آن به همراه داشتن مدارك ذيل الزامي مي باشد .

ـ اصل و يا گواهي موقت ديپلم و پيش دانشگاهي و كپي آن

ـ اصل ريز نمرات دوره سه ساله و ريز نمرات پيش دانشگاهي و كپي آن

ـ 8 ( هشت ) قطعه عكس پشت نويسي شده ( نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، رشته )

ـ اصل و 2 سري كپي شناسنامه ( كپي صفحه اول شناسنامه جهت خانم ها و كپي تمام صفحات جهت آقايان )

ـ اصل و 2 سري كپي ازكارت ملي

ـ برادران اصل و كپي مدركي كه نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه آنان باشد را بهمراه داشته باشند

ـ رسيد پست تائيديه تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي به دانشگاه علوم پزشكي مازندران
 
به آدرس ـ ساري ـ ميدان امام ـ سه راه جويبارـ ساختمان ستاد مركزي  طبقه سوم معاونت آموزشي دانشگاه ـ اداره پذيرش ثبت نام و امتحانات  ـ كد پستي 4815733971

ـ اصل و كپي حكم كارگزيني عضو هيات علمي

        اطلاعيه ثبت نام فرزندان اعضاي محترم هيات علمي
Powered by DorsaPortal