معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1395/07/16 تعداد بازدید: 43
بازديد اعضاي هيات ممتحنه ارزشيابي و برنامه ريزي وزارت بهداشت جهت راه اندازي دوره دكتري تخصصي
اعضاي هيأت ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي وزارت بهداشت در تاريخ 95/7/14 جهت راه اندازي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) رشته هاي جديد مهندسي بافت و علوم سلولي كاربردي در دانشكده فناوري هاي نوين بازديد بعمل خواهند آورند
بازديد اعضاي هيات ممتحنه ارزشيابي و برنامه ريزي وزارت بهداشت جهت راه اندازي دوره دكتري تخصصي
Powered by DorsaPortal