معاونت آموزشی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1395/09/09 تعداد بازدید: 131
«اطلاعيه»
ضمن تبريك به پذيرفته شدگان دومين دوره آزمون پذيرش دوره تخصصي باليني رشته پزشكي خانواده، به اطلاع مي رساند ثبت نام اينترنتي طي روز يكشنبه مورخ 14/09/95 و ثبت نام حضوري طي روز دوشنبه مورخ 15/09/95 انجام مي گردد

 ثبت نام اينترنتي از ساعت 14 روز يكشنبه فعال ميگردد

«اطلاعيه»

ضمن تبريك به پذيرفته شدگان دومين دوره آزمون پذيرش دوره تخصصي باليني رشته پزشكي خانواده، به اطلاع مي رساند ثبت نام اينترنتي طي روز يكشنبه مورخ 14/09/95 و ثبت نام حضوري طي روز دوشنبه مورخ 15/09/95 انجام مي گردد. لازم به ذكر است ليست مدارك به شرح جدول ذيل مي باشد.

مدارك لازم جهت ثبت نام دوره دستياري تخصصي رشته پزشكي خانواده

        رديف

شرح

تعداد

1

اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه

2 سري كامل

2

اصل و تصوير كارت ملي

2 سري كامل

3

عكس 4×3 

12 قطعه

4

اصل و تصوير دانشنامه يا گواهي موقت و يا پروانه دائم پزشكي

1 برگ

5

اصل و تصويركارت پايان يا معافيت از خدمت وظيفه

1 برگ

6

اصل مدرك پايان يا معافيت از طرح

1 برگ

7

اصل گواهي اتمام دروس دوره مديريت عالي بهداشت عمومي ويژه توانمندسازي پزشكان خانواده

1 برگ

8

اصل گواهي اشتغال كار به عنوان پزشك خانواده

1 برگ

9

نامه بلامانع بودن ادامه تحصيل ازصندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت

1 برگ

10

نامه بلامانع بودن ادامه تحصيل از بالاترين مقام اجرايي محل كار (جهت كارمندان)

1 برگ

11

اصل حكم استخدام رسمي(قطعي يا آزمايشي) و يا پيماني(جهت كارمندان)

1 برگ

12

دريافت و تكميل فرم هاي ثبت نامي از سايت معاونت آموزشي دانشگاه و ارائه در روز ثبت نام

-

13

دريافت فرم هاي تعهد محضري و سپردن تعهد با توجه به شرايط اعلامي از سايت معاونت آموزشي دانشگاه و ارائه در روز ثبت نام

-

 

 

فرم شماره 1/3

 اعلام آمادگي شروع دوره دستياري و تعهد رفع نقص مدارك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«اطلاعيه»
Powered by DorsaPortal