معاونت آموزشی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1395/10/05 تعداد بازدید: 119
ضمن تبريك به پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت چهل و سومين دوره آزمون پذيرش دوره دستيار تخصصي باليني ، به اطلاع مي رساند ثبت نام حضوري طي روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 07 /10/95 و 08/10/95 انجام مي گردد. لازم به ذكر است ليست مدارك به شرح جدول ذيل مي باشد. لازم به ذكر است فرم هاي زير از سايت دريافت و به صورت تكميل شده در روز ثبت نام حضوري تحويل داده شود .
ضمن تبريك به پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت چهل و سومين دوره آزمون پذيرش دوره دستيار تخصصي باليني ، به اطلاع مي رساند ثبت نام حضوري طي روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 07 /10/95 و 08/10/95 انجام مي گردد. لازم به ذكر است ليست مدارك به شرح جدول ذيل مي باشد. لازم به ذكر است فرم هاي زير از سايت دريافت و به صورت تكميل شده در روز ثبت نام حضوري تحويل داده شود .
جهت دريافت اطلاعيه كليك كنيد
 
جهت فرمهاي ثبت نامي كليك كنيد 
ضمن تبريك به پذيرفته شدگان  تكميل ظرفيت چهل و سومين دوره آزمون پذيرش دوره دستيار تخصصي باليني ، به اطلاع مي رساند ثبت نام حضوري طي روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 07 /10/95 و 08/10/95 انجام مي گردد. لازم به ذكر است ليست مدارك به شرح جدول ذيل مي باشد. لازم به ذكر است فرم هاي زير از سايت دريافت و به صورت تكميل شده در روز ثبت نام حضوري تحويل داده شود .
Powered by DorsaPortal