معاونت آموزشی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1395/11/10 تعداد بازدید: 68
«اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران درخصوص مدارك ثبت نام نيمه متمركز رشته فوريت هاي پزشكي» مقطع كارداني دانشكده پيراپزشكي آمل كد رشته 21790
«اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران درخصوص مدارك ثبت نام نيمه متمركز رشته فوريت هاي پزشكي» مقطع كارداني دانشكده پيراپزشكي آمل كد رشته 21790

بسمه تعالي

***

«اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران درخصوص مدارك ثبت نام نيمه متمركز رشته فوريت هاي پزشكي» مقطع كارداني

دانشكده پيراپزشكي آمل كد رشته 21790

 

مدارك لازم جهت ثبت نام

1-12 قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري

2-اصل شناسنامه به همراه 1 سري كپي از تمام صفحات شناسنامه

3-اصل كارت ملي به همراه كپي

4-اصل و تصوير گواهي پايان دوره متوسطه با ذكر معدل كتبي ديپلم

5-اصل و تصوير گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي كه نوع گواهينامه دوره پيش دانشگاهي، بخش، شهر و محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي در آن قيد شده باشد.

6-اصل و تصوير گواهي ديپلم متوسطه و دو سال ماقبل ديپلم براي كليه پذيرفته شدگان اعم از نظام جديد و يا نظام قديم كه بخش و شهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي ديپلم و سال ماقبل ديپلم در آن مشخص باشد.

7-پذيرفته شدگان لازم است با در دست داشتن تصوير گواهي پيش دانشگاهي به دفاتر پست محل سكونت خود مراجعه و درخواست تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش و پرورش محل خود بنمايند.

8-داوطلبان بايد از لحاظ خدمت وظيفه عمومي حائز شرايط يكي از بندهاي مندرج در پيوست شماره 1 مقررات وظيفه عمومي دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون سراسري سال 95 را دارا باشند.

9-اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت

10-اصل و كپي دفترچه بيمه ( در صورت دارا بودن ) اعم از خدمات درماني، تأمين اجتماعي، ارتش و ..

زمان ثبت نام:

دوشنبه 95/11/11 لغايت سه شنبه 95/11/12

مكان ثبت نام:

آمل خ طالب آملي كوچه شهيد فياض بخش فياض بخش 5 دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل

تذكر مهم:

*با توجه به محدوديت زماني تعيين شده داوطلبان گرامي از ارسال مدارك بصورت پستي خودداري نمايند و از ساعت 8 الي 14 در تاريخ هاي تعيين شده با همراه داشتن مدارك مربوطه جهت ثبت نام مراجعه نمايند.

 

حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

 

«اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران درخصوص مدارك ثبت نام نيمه متمركز رشته فوريت هاي پزشكي» مقطع كارداني دانشكده پيراپزشكي آمل كد رشته 21790
Powered by DorsaPortal