معاونت آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
ENGLISH
تاریخ: 1396/04/15 تعداد بازدید: 624
سي و ششمين دوره آزمون هاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي سال 96 روز پنج شنبه مورخ 15\04\96 در دانشگاه هاي علوم پزشكي كلان منطقه يك آمايشي برگزار گرديد
سي و ششمين دوره آزمون هاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي سال 96 روز پنج شنبه مورخ 15\04\96 در دانشگاه هاي علوم پزشكي كلان منطقه يك آمايشي برگزار گرديد.
سي و ششمين  دوره آزمون هاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي سال 96  روز پنج شنبه مورخ 15\04\96  در دانشگاه هاي علوم پزشكي  كلان منطقه يك آمايشي برگزار گرديد
Powered by DorsaPortal