معاونت آموزشی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1396/05/15 تعداد بازدید: 45
دستياران سال آخر جهت دريافت گواهينامه به مديريت تحصيلات تكميلي مراجعه نمايند
دستياران سال آخر جهت دريافت گواهينامه به مديريت تحصيلات تكميلي مراجعه نمايند
دستياران سال آخر براي ثبت نام دانشنامه بودر تخصصي كه نياز به گواهي قبولي براي ثبت نام دارند به مديريت تحصيلات تكميلي و دستياري مراجعه نمايند
 
دريافت تائيديه براي ثبت نام در شصت و چهارمين آزمون دانشنامه تخصصي 
داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه تخصصي كه فارغ التحصيل گواهينامه در سالجاري مي باشند جهت دريافت تائيديه براي شركت در آزمون دانشنامه به معاونت آموزشي دانشگاه واحد مديريت تحصيلات تكميلي و دستياري مراجعه نمايند 
دستياران سال آخر جهت دريافت گواهينامه به مديريت تحصيلات تكميلي مراجعه نمايند
Powered by DorsaPortal