معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1396/05/23 تعداد بازدید: 101
برگزاري كارگاه آموزشي بين المللي سازي آموزش عالي (اصول، توسعه، استانداردسازي) در تاريخ 19/5/96 در پرديس خودگردان رامسر
برگزاري كارگاه آموزشي بين المللي سازي آموزش عالي (اصول، توسعه، استانداردسازي) در تاريخ 19/5/96 در پرديس خودگردان رامسر
كارگاه آموزشي بين المللي سازي آموزش عالي (اصول، توسعه، استانداردسازي) در تاريخ 96/5/19 با حضور آقاي دكتر علي خردمند معاون محترم بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران و آقاي دكتر محمدصادق رضايي معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و مسئولين بسته هاي بين المللي سازي دانشگاه هاي علوم پزشكي مازندران، گيلان، سمنان، گلستان ، بابل و شاهرود در پرديس خودگردان رامسر برگزار گرديد. برگزاري كارگاه آموزشي بين المللي سازي آموزش عالي (اصول، توسعه، استانداردسازي) در تاريخ 19/5/96 در پرديس خودگردان رامسر
Powered by DorsaPortal