معاونت آموزشی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1396/07/30 تعداد بازدید: 114
مركز برگزاري آزمونهاي بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به عنوان دومين مركز برگزاري آزمون از لحاظ كيفي در كشور شناخته شد.
مركز برگزاري آزمونهاي بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به عنوان دومين مركز برگزاري آزمون از لحاظ كيفي در كشور شناخته شد.

به گفته آقاي دكتر امير سعادتي ، نماينده و مسئول راه اندازي و برگزاري آزمونهاي بين المللي زبان، مركز برگزاري آزمون هاي بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بعد از مركز سنجش وزارت بهداشت به عنوان برترين مركز برگزاري آزمون از لحاظ كيفي در كشور شناخته شد.
مركز برگزاري آزمونهاي بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به عنوان دومين مركز برگزاري آزمون از لحاظ كيفي در كشور شناخته شد.
Powered by DorsaPortal