معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1396/09/22 تعداد بازدید: 196
اولين جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري بهشهر ورودي سال 92 درسالن بصيرت شهرستان بهشهر باحضورمسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران
اولين جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري بهشهر ورودي سال 92 درسالن بصيرت شهرستان بهشهر باحضورمسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، امام جمعه ، فرماندارو مسئولين ادارات و نهادها ، اساتيد ، وخانواده دانشجويان برگزارشد .

اولين جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري بهشهر ورودي سال 92 درسالن بصيرت شهرستان بهشهر باحضورمسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، امام جمعه ، فرماندارو مسئولين ادارات و نهادها ، اساتيد ، وخانواده دانشجويان برگزارشد .
دراين مراسم آقاي دكتر گدازنده معاون آموزشي دانشگاه طي سخناني ضمن تقدير و تشكر از مسئولين و خانواده ها ، نقش پرستاران رادرآموزش و درمان بيماران بسيار مهم و ارزشمند دانستند .
ايشان ابرازاميدواري نمودند تا در آينده توسعه و پيشرفت دانشكده پرستاري بهشهربيش از پيش سرعت يابد
اولين جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري بهشهر ورودي سال 92 درسالن بصيرت شهرستان بهشهر باحضورمسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران
Powered by DorsaPortal