معاونت آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1397/02/04 تعداد بازدید: 29
چهل و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي بطور همزمان با ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 6/2/1397 در حوزه امتحاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران به آدرس : ساري ـ كيلومتر 18 جاده فرح آباد ( دريا ) ـ مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص ) برگزار مي گردد از داوطلبان محترم تقاضا مي شود موارد ذيل را رعايت نمايند.
چهل و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي بطور همزمان با ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 6/2/1397 در حوزه امتحاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران به آدرس : ساري ـ كيلومتر 18 جاده فرح آباد ( دريا ) ـ مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص ) برگزار مي گردد از داوطلبان محترم تقاضا مي شود موارد ذيل را رعايت نمايند.
براي دريافت اطلاعيه شماره 1 كليك كنيد
 
براي دريافت كروكي كليك كنيد 
 
براي دريافت اطلاعيه شماره 2 كليك كنيد 
   چهل و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي بطور همزمان با ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور  ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 6/2/1397 در  حوزه امتحاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران به آدرس : ساري  ـ كيلومتر 18 جاده فرح آباد ( دريا ) ـ مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص ) برگزار مي گردد از داوطلبان محترم تقاضا  مي شود موارد ذيل را رعايت نمايند.
Powered by DorsaPortal