معاونت آموزشی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1397/02/06 تعداد بازدید: 77
چهل و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي ، با شركت 667 نفر داوطلب (320 نفر مرد و 347 نفر زن) در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 06/02/97 بطور همزمان در 22 (بيست و دو) دانشگاه علوم پزشكي كشور ، در دانشگاه علوم پزشكي مازندران (مجتمع پيامبر اعظم(ص)) برگزار گرديد.
چهل و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي ، با شركت 667 نفر داوطلب (320 نفر مرد و 347 نفر زن) در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 06/02/97 بطور همزمان در 22 (بيست و دو) دانشگاه علوم پزشكي كشور ، در دانشگاه علوم پزشكي مازندران (مجتمع پيامبر اعظم(ص)) برگزار گرديد.
چهل و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي ، با شركت 667 نفر داوطلب (320 نفر مرد و 347 نفر زن) در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 06/02/97 بطور همزمان در 22 (بيست و دو) دانشگاه علوم پزشكي كشور ، در دانشگاه علوم پزشكي مازندران (مجتمع پيامبر اعظم(ص)) برگزار گرديد. اين داوطلبان جهت انتخاب 27 رشته تخصصي باليني پزشكي به رقابت پرداخته اند كه داوطلبان مي توانند در 16 رشته دستياري تخصصي (جراحي مغز و اعصاب ، بيماريهاي مغز و اعصاب ، روانپزشكي ، زنان و زايمان ، آسيب شناسي ، ارتوپدي ، پزشكي ورزشي ، پزشكي خانواده ، كودكان ، طب اورژانس ، بيماريهاي عفوني و گرمسيري ، بيماريهاي داخلي ، جراحي عمومي، راديولوژي ، بيماريهاي قلب و عروق و بيهوشي) اين دانشگاه را بعنوان محل تحصيل دستياري انتخاب نمايند. علاوه بر آن نيز چهار رشته فوق تخصصي و يك رشته فلوشيپ در اين دانشگاه جذب دستيار انجام مي پذيرد.

دكتر گدازنده معاون آموزشي دانشگاه در بازديد از حوزه امتحاني آزمون فوق اعلام داشته اند كه حضور اعضاي هيات علمي و اساتيد توانمند و كارآمد در رشته هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي يكي از نقاط قوت آموزشي و درماني محسوب و با توسعه زيرساختهاي آموزشي و درماني مي توان در ساير رشته هاي تخصصي باليني پزشكي نيز اقدام به جذب دانشجو نمود.

اين آزمون در ساعت 13 پايان يافت و ضمنا كليد سوالات از ساعت 12 صبح روز شنبه مورخ 08/02/1397 در سايت اينترنتي http://sanjeshp.ir قابل دسترسي خواهد بود.

چهل و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي ، با شركت 667 نفر داوطلب (320 نفر مرد و 347 نفر زن) در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 06/02/97 بطور همزمان در 22 (بيست و دو) دانشگاه علوم پزشكي كشور ، در دانشگاه علوم پزشكي مازندران (مجتمع پيامبر اعظم(ص)) برگزار گرديد.
Powered by DorsaPortal