معاونت آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1397/02/21 تعداد بازدید: 91
برگزاري آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (phd) و دكتري پژوهشي رشته هاي علوم پايه پزشكي ،بهداشت وتخصصي ، دندانپزشكي و دارو سازي
برگزاري آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (phd) و دكتري پژوهشي رشته هاي علوم پايه پزشكي ،بهداشت وتخصصي ، دندانپزشكي و دارو سازي سال تحصيلي 98-97 در روزهاي پنج شنبه و جمعه 20 و 21 ارديبهشت ماه
برگزاري آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (phd)  و دكتري پژوهشي رشته هاي علوم پايه پزشكي ،بهداشت وتخصصي ، دندانپزشكي و دارو سازي سال تحصيلي 98-97 در روزهاي پنج شنبه و جمعه 20 و 21 ارديبهشت ماه در 54 رشته با 573 نفر داوطلب (پنج شنبه 352 نفر و روز جمعه 221 نفر ) به طور همزمان با 9 دانشگاه علوم پزشكي و همكاري مركز سنجش آموزش پزشكي برگزار گرديد.معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران اشاره داشت كه پذيرش دانشجو در مقطع دكتري تخصصي دو مرحله اي ميباشد كه 50% نمره مربوط به آزمون كتبي و 50% شامل آزمون شفاهي (مصاحبه) خواهد بود
برگزاري آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (phd)  و دكتري پژوهشي رشته هاي علوم پايه پزشكي ،بهداشت وتخصصي ، دندانپزشكي و دارو سازي
Powered by DorsaPortal