معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1397/05/03 تعداد بازدید: 127
آزمون مرحله دوم ( مصاحبه ) دوره دكتري تخصصي ( Ph.D.) رشته قارچ شناسي پزشكي
آزمون مرحله دوم ( مصاحبه ) دوره دكتري تخصصي ( Ph.D.) رشته قارچ شناسي پزشكي

آزمون مرحله دوم ( مصاحبه ) دوره دكتري تخصصي ( Ph.D.) رشته قارچ شناسي پزشكي با تعداد 35 نفر داوطلب به صورت ساختارمند در دو نوبت صبح و عصر با حضور 15 نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي  علوم پزشكي تهران، اهواز، شيراز و مازندران و تربيت مدرس در تاريخ 97/4/31 در محل دانشكده پزشكي مجتمع پيامبر اعظم (س ) برگزار گرديد .كه نمرات اين مرحله با احتساب نمره كتبي مرحله اول وضعيت پذيرفته شدن داوطلب را مشخص مي نمايد .

آزمون مرحله دوم ( مصاحبه ) دوره دكتري تخصصي ( Ph.D.) رشته قارچ شناسي پزشكي
Powered by DorsaPortal