معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1398/01/27 تعداد بازدید: 79
جلسه معاون آموزشي دانشگاه و مدير آموزش مداوم دانشگاه با معاونين دانشكده ها
جلسه معاون آموزشي دانشگاه و مدير آموزش مداوم دانشگاه با معاونين دانشكده ها
جلسه معاون آموزشي دانشگاه و مدير آموزش مداوم دانشگاه با معاونين آموزشي دانشكده ها - رياست مراكز تحقيقاتي - معاونين آموزشي مراكز آموزشي درماني و مديران گروههاي آموزشي پيرامون ارائه نقطه نظرات براي ارتقاء كيفيت برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم درتاريخ 1398/01/26 در سالن قلم دانشگاه برگزار گرديد ./ جلسه معاون آموزشي دانشگاه و مدير آموزش مداوم دانشگاه با معاونين دانشكده ها
Powered by DorsaPortal