معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1398/04/20 تعداد بازدید: 114
برگزاري آزمون ارتقاء تيرماه 1398
برگزاري آزمون ارتقاء تيرماه 1398


جناب آقاي دكتر گدازنده معاون آموزشي دانشگاه فرمودند

در اجراي مفاد موضوع 3 هشتادودومين نشست شوراي آموزش پزشكي تخصصي مبني بر انجام مراحل طراحي سوالات آزمون گواهينامه رشته هاي تخصصي باليني به صورت نيمه متمركز (  به صورت مشترك )  در هر منطقه آمايشي و برگزاري آزمون با هماهنگي دانشگاههاي هر منطقه آمايشي به صورت متمركز (  مركز مناطق آمايشي ) طراحي سوال ، سي و هشتمين دوره آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي در 15 رشته دستياري منطقه يك آمايشي در روز پنج شنبه و جمعه 14 و 15 تيرماه با حضور 180 عضو هيئت علمي انجام گرديد و و در 6 رشته دستياري نيز سوالات به صورت متمركز از وزارت دريافت و سپس براي 1005 نفر داوطلب شركت كننده دفترچه سوالات تهيه در روز 20/4/98 همزمان در اين دانشگاه و دانشگاههاي علوم پزشكي گيلان ، بابل ، گلستان ، سمنان و شاهرود همزمان با ساير دانشگاههاي داراي دستيار راس ساعت 9 صبح آغاز و ساعت 13 پايان يافت در اين آزمون زمان پاسخگوئي به سوالات رشته تخصصي آسيب شناسي با 200 سوال به مدت 240 دقيقه و رشته تخصصي طب اورژانس 200 دقيقه و آزمون ساير رشته هاي تخصصي با 150 سوال به مدت 180 دقيقه تعيين شد و كليد اوليه سوالات كه در منطقه يك آمايش طراحي شده بود در سايت     http://jame.mazums.ac.ir قرار داده شد ./

 


برگزاري آزمون ارتقاء تيرماه 1398
Powered by DorsaPortal