معاونت آموزشی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1391/10/17 تعداد بازدید: 240
اسامی پزشکان معتمد جهت تائید گواهی پزشکی دانشجویان
احتراماً با عنایت به مصوبه شورای آموزش مورخ 21/9/91 دانشگاه مبنی بر اینکه منبعد گواهی پزشکی دانشجویان باید توسط پزشکان معتمد آموزش دانشگاه تائید گردد. بدینوسیله اسامی پزشکان معتمد آموزش دانشگاه با توجه به نوع تخصص بشرح ذیل جهت اطلاع و ابلاغ به دانشجویان مربوطه اعلام می گردد.
اسامی پزشکان معتمد جهت تائید گواهی پزشکی دانشجویان
Powered by DorsaPortal