معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1391/11/21 تعداد بازدید: 63
دانشجویانیکه مشمول ماده 10 آئین نامه تسهیلات آموزشی ستاد شاهد و ایثار گر میباشند
دانشجویانیکه مشمول ماده 10 آئین نامه تسهیلات آموزشی ستاد شاهد و ایثار گر میباشند
 

*دانشجویان عزیز شاهد وایثارگر

 

 با سلام و احترام

      به استحضار می رساند باتوجه به ماده 10 آئین نامه تسهیلات آموزشی؛ ((نمرات مردودی حداکثر 3 درس دانشجویان شاهد وایثارگر شاغل به تحصیل در میانگین کل نمرات پایان نیمسال ومیانگین کل نمرات آنها محسوب نمیشود .مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس پس از اخذ آنها وشرکت در امتحانهای مربوطه در اولین فرصت ممکن کمتر از 12 نباشد.))

دانشجویانی که واجد شرایط منطبق با ماده 10 می باشند به رابط آموزشی دانشکده مراجعه نمایند

دانشجویانیکه مشمول ماده 10 آئین نامه تسهیلات آموزشی ستاد شاهد و ایثار گر میباشند
Powered by DorsaPortal