معاونت آموزشی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1392/07/21 تعداد بازدید: 1202
«« اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در خصوص معرفي شدگان چند برابر ظرفيت نيمه متمركز رشته فوريت پزشكي »»سال تحصيلي 93-92
«« اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در خصوص معرفي شدگان چند برابر ظرفيت نيمه متمركز رشته فوريت پزشكي»»سال تحصيلي 93-92
«« اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در خصوص معرفي شدگان چند برابر ظرفيت نيمه متمركز رشته فوريت پزشكي »»سال تحصيلي 93-92
Powered by DorsaPortal