معاونت آموزشی
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1392/10/07 تعداد بازدید: 10
اهم عملكرد 100 روزه معاونت آموزشي دانشگاه
اهم عملكرد 100 روزه معاونت آموزشي دانشگاه

اهم عملكرد 100 روزه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 4/9/92

1 ) تهيه و تدوين برنامه راهبردي و عملياتي معاونت آموزشي

2 ) تدوين برنامه بهبود شاخصهاي اعتبار بخشي حوزه

3 ) بررسي فرآيندهاي قابل تفويض در امور هيات علمي به دانشكده ها .

4 ) بررسي فرآيندهاي قابل تفويض در امور آموزشي و فارغ التحصيلي به واحدهاي مربوطه .

5 ) تهيه پروتكل توسعه رشته هاي تحصيلات تكميلي و دستياري

6 ) برنامه ريزي درخصوص توسعه EDO دانشكده ها و مراكز آموزشي درماني

7 ) برنامه ريزي و تدوين راهكارهاي توسعه مديريت منابع انساني هيات علمي

8 ) كسب مجوز اوليه راه اندازي رشته هاي تحصيلات تكميلي و دستياري

9 ) ساماندهي در آمدهاي آموزشي

اهم عملكرد 100 روزه معاونت آموزشي دانشگاه
Powered by DorsaPortal