معاونت آموزشی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1392/10/21 تعداد بازدید: 191
دانشجويان عزيزي كه آزمون علوم پايه وپيش كارورزي شهريور 1392 را با موفقيت به پايان رسانيده ايد اين مديريت كسب اين افتخار را تبريك عرض نموده وموفقيت شما را در مقاطع تحصيلي بالاتر از خداوند متعال خواستار است.اسامي به شرح ذيل ميباشد.
دانشجويان عزيزي كه آزمون علوم پايه وپيش كارورزي شهريور 1392 را با موفقيت به پايان رسانيده ايد اين مديريت كسب اين افتخار را تبريك عرض نموده وموفقيت شما را در مقاطع تحصيلي بالاتر از خداوند متعال خواستار است.اسامي به شرح ذيل ميباشد.

نام ونام خانوادگي مقطع

1-عارف صادقي قاديكلايي علوم پايه

2-فاطمه ميرزاپور شفيعي "

3-فرنوش سادات مير غفاري "

4-آرمين بهادري "

5-فاطمه شهرياري "

6-رضا حسيني "

7-آزاده ذكريايي جويباري "

8-فائزه ملكي "

9-فروغ خليلي آتني "

10-عاطفه فلاح "

11- آرمان ابراهيمي "

12-هانيه مقبولي "

دانشجويان عزيزي كه  آزمون علوم پايه وپيش كارورزي شهريور 1392 را با موفقيت به پايان رسانيده ايد اين مديريت كسب اين افتخار را تبريك عرض نموده وموفقيت شما را در مقاطع تحصيلي بالاتر از خداوند متعال خواستار است.اسامي به شرح ذيل ميباشد.
Powered by DorsaPortal