معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1393/06/19 تعداد بازدید: 7020
با عرض تبريك قبولي به كليه پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 94-93 دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت ثبت نام اينترنتي از تاريخ 23/6/93 روز يكشنبه لغايت 29/6/93 مي باشد
با عرض تبريك قبولي به كليه پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 94-93 دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت ثبت نام اينترنتي از تاريخ 23/6/93 روز يكشنبه لغايت 29/6/93 مي باشد
جهت دريافت اطلاعيه دانشجويان آزمون سراسري كليك كنيد
 
جهت دريافت اطلاعيه پذيرفته شدگان پرديس خودگران كليك نمائيد
 
جهت ثبت نام اينترنتي كليك كنيد
 
 
 
با عرض تبريك قبولي به كليه پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 94-93 دانشگاه علوم پزشكي مازندران  جهت ثبت نام  اينترنتي از تاريخ 23/6/93 روز يكشنبه  لغايت  29/6/93 مي باشد
Powered by DorsaPortal