معاونت آموزشی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1390/05/09 تعداد بازدید: 343
مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان در کارگاه دانش پژوهشی
مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان در کارگاه دانش پژوهشی برگزار شده در تالار قلم مورخ 3/5/90
 

مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان در کارگاه دانش پژوهشی برگزار شده در تالار قلم مورخ 3/5/90

مقایسه نتایج  پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان در کارگاه دانش پژوهشی
Powered by DorsaPortal