معاونت آموزشی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1394/02/09 تعداد بازدید: 27
اطلاعيه شماره 2
آزمون دستياري مورخ 10/2/1394 نوبت صبح روز پنجشنبه

Rounded Rectangle: اطلاعيه شماره 2 


آزمون دستياري مورخ 10/2/1394 نوبت صبح روز پنجشنبه

دانشكده بهداشت طبقه اول و دوم

 

كلاس يا سالن

از شماره

 

تا شماره

 

طبقه اول كلاس شماره 9

31395

31406

طبقه اول كلاس شماره 10

31407

31430

طبقه اول كلاس شماره 11

31431

31438

طبقه اول كلاس شماره12

31439

31462

طبقه اول كلاس شماره 13

31463

31486

طبقه اول كلاس شماره 14

31487

31510

طبقه اول كلاس شماره 15

31511

31534

طبقه اول كلاس شماره 16

31535

31546

طبقه اول كلاس شماره 17

31547

31558

طبقه اول كلاس شماره 18

31559

31564

طبقه اول سالن شماره 3

31567

31594

طبقه اول سالن شماره 4

31595

31614

طبقه دوم سالن شماره 5

31615

31644

طبقه دوم سالن شماره 6

31645

31684

طبقه دوم راهرو شماره 7

31685

31701

 

 

Rounded Rectangle: اطلاعيه شماره 2 

 


آزمون دستياري مورخ 10/2/1394 نوبت صبح روز پنجشنبه

دانشكده داروسازي طبقه همكف

كلاس يا سالن

از شماره

تا شماره

راهروي جنب كلاس شماره 1 و 2

31046

31057

كلاس شماره 1

31058

31087

كلاس شماره2

31088

31117

سالن طبقه همكف

31118

31221

راهروي شماره (1 ) جنب سالن طبقه همكف

31222

31233

راهروي شماره 2 جنب سالن طبقه همكف

31234

31245

كلاس شماره 3

31246

31275

كلاس شماره 4

31276

31305

راهروي جنب كلاس 3 و 4

31306

31341

كلاس شماره 5

31342

31365

كلاس شماره 6

31366

31375

كلاس شماره 7

31376

31385

كلاس شماره 8

31386

31394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه شماره 2
Powered by DorsaPortal