معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1394/02/20 تعداد بازدید: 7
بازديد ادواري اعضاي هيات ممتحنه
اعضاي هيأت ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي وزارت متبوعه در تاريخ 13/02/94
  اعضاي هيأت ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي وزارت متبوعه در تاريخ 13/02/94 جهت تأئيد دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته قارچ شناسي از دانشكده پزشكي ساري بازديد ادواري بعمل آورند .
بازديد ادواري اعضاي هيات ممتحنه
Powered by DorsaPortal