معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1394/06/21 تعداد بازدید: 71
گزارش فرايند آموزشي گروه بهداشت باروري و مشاوره در مامايي در زمينه آموزش مامايي مبتني بر شواهد (دوره اول ژورنال كلاب (به صورت عكس (GFMER picture of the week - Images 2015)
فعاليت گروه بهداشت باروري و مشاوره در مامايي در زمينه آموزش مامايي مبتني بر شواهد (دوره اول ژورنال كلاب (به صورت عكس هفته(GFMER picture of the week - Images 2015)، توسط بنياد تحقيق و آموزش پزشكي ژنو- سازمان جهاني بهداشت (Geneva Foundation for Medical Education and Research -WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction) گزارش شد.

مطابق با كوريكولوم رشته كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي، و جهت به روز رساندن اطلاعات دانشجويان تحصيلات تكميلي و ارائه دهندگان خدمات سلامت باروري دانشگاه علوم پزشكي مازندران، فرايند آموزشي "آموزش مامايي مبتني بر شواهد در راستاي ارتقاء باروري سالم: بهبود كيفيت آموزش مبتني بر نياز كشور"  به صورت ژورنال كلاب مبتني بر شواهد توسط گروه بهداشت باروري و مشاوره در مامايي دانشگاه اجرا شد. در  اين فرايند شركت كنندگان با اصول مامايي مبتني بر شواهد با تمركز بر برنامه ريزي خانواده مبتني بر شواهد (Evidence Based Family Planning) نظير چگونگي طراحي يك سوال باليني، نحوه جستجو در كتابخانه كوكرين، اصول انجام مرور سيستماتيك استاندارد كوكرين  و به خصوص بررسي كيفيت مطالعات و شواهد (با توجه به فرم هاي استاندارد موجود بر اساس نوع مطالعات) و نحوه استفاده از نتايج مطالعات كوكرين در آموزش، پژوهش و بالين آشنا شدند.

لازم به ذكر است كه گزارش فرايند آموزشي اين گروه به صورت عكس هفته(GFMER picture of the week - Images 2015)، توسط بنياد تحقيق و آموزش پزشكي ژنو- سازمان جهاني بهداشت (Geneva Foundation for Medical Education and Research -WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction)در لينك زير درج شده است.

http://www.gfmer.ch/gfmervoices/pictureoftheweek-2015.htm

http://www.gfmer.ch/gfmervoices/Hamzehgardeshi-Zeinab.htm

 

 

گزارش فرايند آموزشي گروه بهداشت باروري و مشاوره در مامايي در زمينه آموزش مامايي مبتني بر شواهد (دوره اول ژورنال كلاب (به صورت عكس (GFMER picture of the week - Images 2015)
Powered by DorsaPortal