معاونت آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1394/06/22 تعداد بازدید: 126
گزارش فرايند آموزشي گروه بهداشت باروري و مشاوره در مامايي در زمينه آموزش مامايي مبتني بر شواهد (دوره اول ژورنال كلاب (به صورت عكس (GFMER picture of the week - Images 2015)
فعاليت گروه بهداشت باروري و مشاوره در مامايي در زمينه آموزش مامايي مبتني بر شواهد
فعاليت گروه بهداشت باروري و مشاوره در مامايي در زمينه آموزش مامايي مبتني بر شواهد (دوره اول ژورنال كلاب (به صورت عكس هفته(GFMER picture of the week - Images 2015)، توسط بنياد تحقيق و آموزش پزشكي ژنو- سازمان جهاني بهداشت (Geneva Foundation for Medical Education and Research -WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction) گزارش شد. گزارش فرايند آموزشي گروه بهداشت باروري و مشاوره در مامايي در زمينه آموزش مامايي مبتني بر شواهد (دوره اول ژورنال كلاب (به صورت عكس (GFMER picture of the week - Images 2015)
Powered by DorsaPortal