معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1394/07/06 تعداد بازدید: 25
كسب يك مدال نقره و 5 لوح تقدير در هفتمين المپياد دانشجويي كشور در سال 1394
دانشجويان اين دانشگاه در هفتمين المپياد دانشجويي كشوري 1394 يك مدال نقره و 5 لوح تقدير كسب نمودند.

هفتمين المپياد دانشجويي كشوري توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت در مركز همايش رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران از تاريخ 21/6/94 الي 25/6/94 برگزار گرديد. دانشگاه علوم پزشكي مازندران با 12 شركت كننده د ر4 حيطه د ر اين المپياد شركت نمود. كسب يك مدال نقره و 5 لوح تقدير توسط دانشجويان اين دانشگاه حاصل شركت در اين المپياد بوده است.

كسب يك مدال نقره و 5 لوح تقدير در هفتمين المپياد دانشجويي كشور در سال 1394
Powered by DorsaPortal