معاونت آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1394/08/11 تعداد بازدید: 442
واسپاري ماموريت هاي مناطق آمايشي يك و ده در راستاي بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي
واسپاري ماموريت هاي مناطق آمايشي يك و ده در راستاي بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي
تفاهم نامه هايي در راستاي واسپاري ماموريت هاي مرتبط با بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي به مناطق آمايشي يك و ده في مابين دكتر باقر لاريجاني معاون آموزشي وزارت بهداشت، دكتر قاسم جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و سرپرست دبيرخانه منطقه يك و دكتر علي جعفريان رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران و  سرپرست دبيرخانه منطقه 10 منعقد شد.
واسپاري ماموريت هاي مناطق آمايشي يك و ده در راستاي بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي
Powered by DorsaPortal