معاونت آموزشی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1394/08/25 تعداد بازدید: 568
نمايندگان دبيرخانه كلان منطقه يك آمايش آموزش عالي بخش سلامت به دانشگاههاي علوم پزشكي منطقه
از تاريخ 25/8/94 به مدت دو روز نمايندگان دبيرخانه به دانشگاههاي منطقه جهت تكميل چك ليست بسته هاي تحول و نوآوري اعزام شدند.

نمايندگان دبيرخانه كلان منطقه يك آمايش آموزش عالي بخش سلامت به دانشگاههاي علوم پزشكي منطقه

از تاريخ 25/8/94 به مدت دو روز نمايندگان دبيرخانه به دانشگاههاي منطقه جهت تكميل چك ليست بسته هاي تحول و نوآوري اعزام شدند.

دكتر عابدي و خانم ملك زاده .................................................دانشگاه علوم پزشكي بابل و گلستان

دكتر رنجبر                      ................................................دانشگاه علوم پزشكي سمنان

دكتر طهماسبي                  ............................................... دانشگاه علوم پزشكي گيلان

خانم كبري نمدي               ............................................... دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

خانم دكتر بابائي                 ............................................... دانشگاه علوم پزشكي مازندران

نمايندگان دبيرخانه كلان منطقه يك آمايش آموزش عالي بخش سلامت به دانشگاههاي علوم پزشكي منطقه
Powered by DorsaPortal