معاونت آموزشی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1394/12/22 تعداد بازدید: 64
جلسه مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر با كارشناسان آموزشي دانشكده هاي ذيربط
جلسه مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر با كارشناسان آموزشي دانشكده هاي ذيربط

جلسه مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر با كارشناسان آموزشي دانشكده هاي ذيربط (رابطين محترم دانشجويان شاهد و ايثارگر) ، در روز دوشنبه مورخ 1394/12/17 در سالن پورسينا معاونت آموزشي دانشگاه ، جهت بررسي نقاط قوت و ضعف دانشجويان شاهد و ايثارگر در سال 94 و ارائه راهكارهاي مناسب در راستاي رشد و توسعه آموزشي و فرهنگي در سال 95، برگزار شد. در پايان مدير امور دانشجويان شاهد و ايثارگر، بابت زحمات رابطين محترم،تقدير بعمل آورد.

جلسه مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر با كارشناسان آموزشي دانشكده هاي ذيربط
Powered by DorsaPortal