معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
تاریخ: 1390/07/17 تعداد بازدید: 286
عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن تهیه و توزیع و عمومی ممنوع وغیر قانونی است
مهندس رستم مژده کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد:با عنایت به انیکه عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن تهیه و توزیع و عمومی ممنوع وغیر قانونی است

مهندس رستم مژده کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد:

با عنایت به انیکه عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن تهیه و توزیع و عمومی ممنوع وغیر قانونی است و.لذا متصدیان اماکن تهیه و توزیع و عمومی(رستوران، چایخانه ، سفره خانه و...) مجازبه عرضه و فروش  مواد دخانی(قلیان و..) نمی باشند وشایسته است که نسبت به جمع آ.وری قلیان اقدام نمایند مضاف براینکه بازرسان بهداشت محیط استان درر بازدید های صورت گرفته توجه بیشتری به این موضوع باید داشته باشند و با متخلفین بهداشتی برخورد قانونی صورت گیرد.

عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن تهیه و توزیع و عمومی ممنوع وغیر قانونی است
Powered by DorsaPortal