معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
تاریخ: 1395/03/03 تعداد بازدید: 89
پذيرفته شدگان در ششمين آزمون صلاحيت فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف
پذيرفته شدگان در ششمين آزمون صلاحيت فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف مي توانند جهت اخذ گواهي قبولي خود از ..........

اطلاعيه

پذيرفته شدگان در ششمين آزمون صلاحيت فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف مي توانند جهت اخذ گواهي قبولي خود از سه شنبه مورخ 11/3/95لغايت 18سه شنبه مورخ 18/3/95با به همراه داشتن مدارك زير به آدرس ساري– بلوار اميرمازندراني– خيابان رودكي (شهبند)– مركز بهداشت استان– گروه بهداشت محيط و حرفه اي – مهندس سيده ربابه عقيلي   مراجعه نمايند .

مدارك لازم جهت اخذ گواهي قبولي :

1 - اصل و فتوكپي مدرك تحصيلي يا گواهي موقت معتبر  

2- اصل و فتوكپي شناسنامه

3- اصل و فتوكپي كارت ملي

4- فتوكپي فيش واريزي مبلغ دريافت گواهي آزمون

تذكر :

دارندگان مدرك بهداشت عمومي ، صنايع غذايي ، وتغذيه شاغل در اتحاديه ها و يا واحدهاي صنفي بايد گواهي قرارداد شغلي با شركت يا موسسه بخش خصوصي مرتبط را به همراه داشته باشند . 

پذيرفته شدگان در ششمين آزمون صلاحيت فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف
Powered by DorsaPortal