معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
تاریخ: 1390/07/24 تعداد بازدید: 267
بررسی آلودگی فیزیکوشیمایی و میکروبی استخرهای شنا ی شهرستان ساری
مهندس رستم مژده کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد: باتوجه به نتایج آزمایشات پراکنده از استخرهای شنای سطح شهر ساری که با هدف ارزیابی وضعیت بهداشتی این اماکن انجام شده است گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندراندر نظر دارد

مهندس رستم مژده کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد:

باتوجه به نتایج آزمایشات پراکنده از استخرهای شنای سطح شهر ساری که با هدف ارزیابی وضعیت بهداشتی این اماکن انجام شده است گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندراندر نظر دارد  طرح تحقیقاتی جدیدی را با همکاری مرکزبهداشت شهرستان ساری و اداره تربیت بدنی ،تحت عنوان :" بررسی آلودگی فیزیکوشیمایی و میکروبی استخرهای شنا ی شهرستان ساری" به اجرا درآورد که در راستای آن امید است شاهد ارتقاء شاخص های بهداشتی استخر های تحت پوشش باشیم.

بررسی آلودگی فیزیکوشیمایی و میکروبی استخرهای شنا ی شهرستان ساری
Powered by DorsaPortal