معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
تاریخ: 1390/07/24 تعداد بازدید: 115
طرح اعطای درجه بهداشتی به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
مهندس رستم مژده کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد: جهت نظارت عالی و کنترل بیشتر بازرسان بهداشت محیط استان بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و نیز در راستای بهبود خدمت رسانی به مصرف کنندگان ، گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نظر دارد طرح اعطای درجه بهداشتی به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی که مطالعات مقدماتی و پیش نویس آن با نشست های کارشناسان مسئول شهرستان ها و کارشناسان استانی طی 720نفر ساعت کار ، به اتمام رسیده است ، قرار است

مهندس رستم مژده کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد:

جهت نظارت عالی و کنترل بیشتر بازرسان بهداشت محیط استان بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و نیز در راستای بهبود خدمت رسانی به مصرف کنندگان ، گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نظر دارد طرح اعطای درجه بهداشتی به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی  که مطالعات مقدماتی و پیش نویس آن با نشست های کارشناسان مسئول شهرستان ها و کارشناسان استانی طی 720نفر ساعت کار ،  به اتمام رسیده است ، قرار است در آیند ه ای نزدیک به اجر در آورد که این امربه عموم مردم ، مسافرین محترم و متصدیان فرصت برخورداری از خدمات بیشتر را با توجه به درجه بهداشتی مکان که توسط نظر کارشناسی اعطا می گردد ،خواهد داد  و خدمات گیرندگان می توانند به کیفیت خدمات بهداشتی و سطح آن  توسط مرکز تهیه و توزیع ارائه دهنده پی برده و از حق انتخاب قابل قبول تری برخوردار باشند.


طرح اعطای درجه بهداشتی به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
Powered by DorsaPortal