معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
تاریخ: 1395/05/18 تعداد بازدید: 27
تقدير وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشكي مازندران
دكتر علي اكبر سياري معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي نامه اي از دانشگاه علوم پزشكي مازندران به جهت كسب رتبه هاي برتر در شاخص هاي برنامه بسيج سلامت نوروزي تقدير كرد.
تقدير وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشكي  مازندران
دكتر علي اكبر سياري معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي نامه اي از دانشگاه علوم پزشكي مازندران به جهت كسب رتبه هاي برتر در شاخص هاي برنامه بسيج سلامت نوروزي تقدير كرد.
وي ضمن تشكر از كليه دست اندركاران برنامه بسيج سلامت نوروزي، از دكتر قاسم جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و معاون بهداشتي، مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي ، كارشناس مسئول بهداشت و كليه بازرسان بهداشت محيط به خاطر تلاش براي ارتقاء سطح سلامت مسافران نوروزي و ايمني مواد غذايي در سطح عرضه به منظور كاهش و كنترل بيماريها و كسب رتبه هاي برتر در شاخص هاي برنامه بسيج سلامت نوروزي تقدير نمود.
در اين نامه كه به امضاي معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي رسيده است، اظهار شد:
همان طور كه مستحضريد برنامه سلامت نوروزي با هدف حفظ و ارتقاي سطح سلامت مسافران نوروزي و ايمني مواد غذايي در سطح عرضه به منظور كاهش و كنترل بيماري هاي مرتبط با غذا اجرا شد. يكي از مشخصه هاي اين برنامه در سال جاري رتبه بندي رستوران ها و رونمايي نرم افزار رتبه بندي بهداشتي گروه رستوران ها، اطلاع رساني عمومي از طريق استوديو و معدوم سازي بيش از 1400 تن مواد غذايي فاسد كشف شده بود. لذا با توجه به تلاش هاي بي دريغ دانشگاه علوم پزشكي مازندران از آنجايي كه  در خصوص تعداد موارد بازرسي بهداشتي از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي (رتبه دوم)، تعداد موارد بازرسي بهداشتي از اماكن عمومي (رتبه اول)، تعداد مراكز و اماكن متخلف تعطيل شده (رتبه دوم)، رتبه بندي بهداشتي گروه رستوران ها (رتبه سوم)، تعداد موارد نمونه برداري ميكروبي آب (رتبه سوم)، و تعداد موارد كلرسنجي آب در مقايسه با ساير دانشگاههاي همتراز(رتبه دوم) را كسب نموده ايد به همين جهت مراتب قدرداني خود را از رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و معاون بهداشتي، مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي ، كارشناس مسئول بهداشت و كليه بازرسان بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران اعلام مي دارم.
تقدير وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشكي  مازندران
Powered by DorsaPortal