معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
تاریخ: 1395/05/21 تعداد بازدید: 48
بازديد از سراهاي تداوم جهت اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت سلامت فردي و اجتماعي
در راستاي ارتقا سلامت و افزايش سواد سلامت مردم، همكاري مشترك بين معاونت بهداشتي مازندران و شهرداري ساري صورت گرفت.

در راستاي تفاهم نامه همكاري مشترك معاونت بهداشتي استان مازندران و شهرداري ساري:

بازديد از سراهاي تداوم جهت اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت سلامت فردي و اجتماعي

 در راستاي ارتقا سلامت و افزايش سواد سلامت مردم، همكاري مشترك بين معاونت بهداشتي مازندران و شهرداري ساري صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي، نشست تخصصي در خصوص تفاهم نامه همكاري مشترك بين معاونت بهداشتي مازندران و شهرداري ساري با حضور دكتر اعرابي معاون بهداشتي استان، دكتر آهنگر معاون فني معاونت بهداشتي، دكتر قاسمي و جمعي از كارشناسان مسئول معاونت بهداشتي و مركز بهداشت ساري در سراي تداوم برگزار شد.

 دكتر اعرابي رييس مركز بهداشت استان به اهتمام و علاقه مندي شهرداري ساري در جهت اجراي اهداف سلامت جامعه اشاره كرد و گفت: مردم بايد نسبت به حقوق خود در قبال سلامت آگاهي داشته باشند و آشنايي مردم جهت دريافت خدمات سلامت مي تواند با كمك شهرداري ساري محقق شود.

دكتر اعرابي نقش شهرداري ساري در شاد زيستن شهروندان را بسيار پررنگ دانست و از وجود 8 سراي تداوم در نقاط مختلف شهر به عنوان بستري مناسب جهت آموزش مهارت هاي فردي،خانوادگي و اجتماعي نام برد.

اين بازديد جهت اجراي برنامه هاي آموزشي مركز بهداشت استان از ظرفيتهاي موجود در سراهاي تداوم براي شهروندان صورت گرفت.

معاون بهداشتي استان ضمن تقدير از شهرداري ساري در جهت ارزش گذاري ارائه خدمات شهروندي، با تشكيل كميته هاي تخصصي آموزش سلامت( خود مراقيتي،سفير سلامت و داوطلبين سلامت)، تغذيه و سالمندان، برنامه هاي مدوني جهت اجرا نمودن خدمات بهداشت سلامت در سراهاي تداوم ابلاغ نمودند. 

بازديد از سراهاي تداوم جهت اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت سلامت فردي و اجتماعي
Powered by DorsaPortal