معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
تاریخ: 1395/08/01 تعداد بازدید: 31
آزمون فصلنامه بهورزي در سراسراستان مازندران برگزارگرديد.
اين آزمون با هدف ارتقاء سطح علمي و بهداشتي بهورزان كل مازندران و با حضور كليه بهورزان برگزار شد

 آزمون فصلنامه بهورزي در سراسراستان برگزارگرديد.

اين آزمون با هدف ارتقاء سطح علمي و بهداشتي بهورزان كل مازندران و با حضور كليه بهورزان برگزار شد

 اين آزمون بطور همزمان در19شهرستان استان باحضور كليه بهورزان وكارشناس مسئولان گسترش ومديران مركز آموزش بهورزي ومربيان بهورزي با هماهنگي حراست شهرستان وبا نظارت كارشناسان بهورزي و واحد گسترش معاونت بهداشتي

برگزار شد

 آزمون راس ساعت 10صبح به شكل متمركز وغير متمركز برگزارشد

آزمون فصلنامه بهورزي در سراسراستان مازندران برگزارگرديد.
Powered by DorsaPortal