معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
تاریخ: 1395/08/18 تعداد بازدید: 68
اجراي برنامه هاي ملي خودمراقبتي و سفيران سلامت دانش آموزي در مدارس
جلسه توجيهي – آموزشي كميته هاي اجرايي برنامه هاي ملي خودمراقبتي و سفيران سلامت دانش آموزي و شيوه نامه اجرايي اين برنامه با حضور مسئولين استاني و شهرستاني در معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار گرديد.

اجراي برنامه هاي ملي خودمراقبتي و سفيران سلامت دانش آموزي در مدارس مازندران

جلسه توجيهي آموزشي كميته هاي اجرايي برنامه هاي ملي خودمراقبتي و سفيران سلامت دانش آموزي و  شيوه نامه اجرايي اين  برنامه با حضور مسئولين استاني و شهرستاني در معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران:

در اين نشست كه با حضورمعاون فني، كارشناسان مسئول و كارشناسان واحدهاي آموزش سلامت و بهداشت مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و بابل و رئيس و كارشناسان اداره سلامت و تندرستي اداره كل و آموزش و پرورش استان و مناطق تحت پوشش برگزار گرديد، شيوه نامه اجرايي طرح مشترك برنامه ملي خودمراقبتي در مدارس (طرح سفيران سلامت دانش آموزي، مطابق دستورالعمل ها و تفاهم نامه هاي في مابين، همچنين مبحث خودمراقبتي سازماني و استقرار اين رويكرد در سطح مدارس استان مورد بررسي قرار گرفت.

سفيران سلامت دانش آموزي، دانش آموزان داوطلب و علاقه مند به فعاليتهاي گروهي در حيطه هاي مختلف سلامت هستند كه با همكاري و هدايت مجريان برنامه و با حضور فعال در كلاس هاي آموزشي در موضوعات مختلف سلامت از جمله جلب همكاري ساير دانش آموزان در فعاليتهاي بهداشتي، اقدام در مناسبتهاي بهداشتي، ارائه مطالب آموزشي، همكاري در نظارت بر عرضه مواد غذايي در پايگاه تغذيه سالم مدارس و وضعيت ايمني، بهداشت و نظافت محيط مدارس و ... فعاليت خواهند كرد.

در اين برنامه همگام با سراسر كشور 10 درصد دانش آموزان كوشا، علاقمند و داوطلب كل مدارس استان و به عبارتي حداقل يك نفر از هر كلاس درس به عنوان سفير انتخاب شده و آموزش خواهند ديد. البته قابل به ذكر است كه اين طرح در سال تحصيلي 95-1394 هم در سطح مدارس متوسطه دوم استان اجرا گرديده بود.

همچنين در اين نشست در راستاي ترويج فرهنگ خودمراقبتي و استقرار «شوراي ارتقاي سلامت» در مدارس سطح استان و مطابق هماهنگي هاي به عمل آمده در اين خصوص فيمابين اداره كل آموزش و پرورش استان و مركز بهداشت استان مقدمات برقراري تشكيل اين شورا در 10 درصد مدارس استان و با اولويت مدارس مروج سلامت با همكاري شبكه هاي بهداشت و درمان استان هماهنگ گرديد. در شوراي ارتقاي سلامت مدارس كه ائتلافي از افراد مختلف آن مدرسه است پس از انجام نياز سنجي نسبت به تدوين برنامه عملياتي و پيگيري انجام مداخلات به منظور دستيابي به يك محل كار و محل تحصيل سالم اقدام خواهد شد.

مطابق اعلام مسئولين آموزش و پرورش استان پيرو دستورالعمل كشوري و  به منظور بهره گيري از رويكرد آموزش توسط گروههاي همسال جشنواره سفيران سلامت دانش آموزي، به منظور توانمند ساختن دانش آموزان و ارائه فرصت هايي به آنان برايتوسعه يك رفتار مناسب و تغيير رفتارهاي ناسالم، در 4 سطح،  مدرسه، منطقه، استاني و كشوري و با موضوعات مختلف خودمراقبتي، بهداشت فردي، تغذيه سالم و ترويج فرهنگ تغذيه صحيح، اهميت ورزش و تحرك بدني در سلامتي و نقش محيط زيست و راههايحفاظت از آن (از جمله تفكيك پسماند تر و خشك و بازيافت) برگزار خواهد شد.

 

 

اجراي برنامه هاي ملي خودمراقبتي و سفيران سلامت دانش آموزي در مدارس
Powered by DorsaPortal