معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ: 1395/08/25 تعداد بازدید: 59
منع تبليغ خدمات و كالا تهديد كننده سلامت
سومين نشست اجرايي كردن قانون ماده 37 برنامه پنجم توسعه در مازندران، منع تبليغ خدمات و كالا تهديد كننده سلامت در مركز بهداشت استان برگزار شد

رئيس مركز بهداشت مازندران خبر داد:

منع تبليغ خدمات و كالا تهديد كننده سلامت

سومين نشست اجرايي كردن قانون ماده 37 برنامه پنجم توسعه در مازندران، منع تبليغ خدمات و كالا تهديد كننده سلامت در مركز بهداشت استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران:

امروز كميته ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه با حضور اعضاء اين كميته در سالن شماره 2 معاونت بهداشتي تشكيل گرديد. دكتر اعرابي با بيان اينكه ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي پيشگيري و مقابله با بيماري ها و عوامل خطرساز سلامتي است گفت:اين تبليغات مضر بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را در بردارد كه همه رسانه ها با جديت نسبت به اين موضوع همكاري كنند

وي گفت: بند الف ماده 37 به تهيه فهرست اقدامات و كالاهاي آسيب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي و درصد عوارض براي اين كالاها مرتبط ميباشد كه در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارائي، بازرگاني، رفاه و تامين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ مي شود.

اعرابي به بند ج اين قانون اشاره كرد و گفت: تبليغ خدمات و كالاهاي تهديد كننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين واعلام مي شود،از سوي كليه رسانه ها ممنوع است. با عنايت به مطالب پيش گفت جلسه فوق براي اجراي هر چه بهتر اين ماده قانوني تشكيل گرديد كه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء مقرر گرديدكه مكاتبه با شهرستان هاي تابعه در خصوص اعلام مكان هاي داراي تبليغات كالاهاي آسيب رسان به اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان مربوطه بهمراه مستندات تصويري ارسال و رونوشت به دبيرخانه استاني كميته ماده 37 ارجاع داده شود

منع تبليغ خدمات و كالا تهديد كننده سلامت
Powered by DorsaPortal