معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ: 1395/12/03 تعداد بازدید: 64
جذب 15 هزار كارشناس مراقب سلامت و 2 هزار كارشناس تغذيه و روان در سيستم بهداشتي
دكتر سياري بر لزوم مراجعه همه گروه هاي سني به واحدهاي بهداشتي به منظور تامين، حفظ و ارتقاي سلامت خود تاكيد كرد و گفت: امروز براي بيماري هاي غيرواگير در شهرها و روستاها داراي برنامه هستيم .

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:

http://www.behdasht.gov.ir/uploads/red.arrow_87619.GIFجذب 15 هزار كارشناس مراقب سلامت و 2 هزار كارشناس تغذيه و روان در سيستم بهداشتي

دكتر سياري بر لزوم مراجعه همه گروه هاي سني به واحدهاي بهداشتي به منظور تامين، حفظ و ارتقاي سلامت خود تاكيد كرد و گفت: امروز براي بيماري هاي غيرواگير در شهرها و روستاها داراي برنامه هستيم .

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي مازندران دكتر علي اكبر سياري در آيين افتتاح همزمان 657 واحد ارائه خدمات بهداشتي روستايي در كشور كه با مركزيت مازندران برگزار شد، ضمن اشاره به وجود برنامه براي سلامت براي همه ايرانيان، گفت: 90 درصد از مردم ايران كارت سبز و 5 درصد جمعيت هم كارت قرمز خواهند شد كه براي اين پنج درصد نظام مراقبت تعريف شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: براي دو گروه ديگر از جمعيت نيز كارت زرد و نارنجي و در مجموع براي تك تك ايرانيان در گروه ميانسالان كارت صادر مي شود.
دكتر سياري با تاكيد بر اين كه 76 درصد مرگ و ميرها ناشي از هشت عامل است، افزود: براي اين هشت عامل برنامه طراحي و تعريف شده است.
وي با بيان اينكه براي ارائه خدمت باكيفيت به عوامل مختلفي نياز داريم، گفت: 10 هزار و 900 واحد بهداشتي در دو فاز در دولت ساخته و 20 هزار واحد بهداشتي تعمير و نوسازي و هزار و 500 ميليارد تومان براي اين طرح هزينه شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت نيروي انساني را از ديگر عوامل ارائه خدمات باكيفيت بيان كرد و گفت : براي اولين بار در كشور 15هزار كارشناس مراقب سلامت و دو هزار كارشناس تغذيه و روان جذب شدند.
دكتر سياري همچنين از افزوده شدن دو هزار و 400 خودرو به ناوگان بهداشت خبر داد.
وي بر لزوم مراجعه همه گروه هاي سني به واحدهاي بهداشتي به منظور تامين، حفظ و ارتقاي سلامت خود، تاكيد كرد و گفت: امروز براي بيماري هاي غيرواگير در شهرها و روستاها داراي برنامه هستيم و بزودي مردم را دعوت و از آنان خطرسنجي مي كنيم.
معاون بهداشت با تاكيد بر اين كه افتتاح 657 پروژه بهداشتي روز جشن بهداشت و درمان است، از تلاش هاي وزير بهداشت و همراهي مردم قدرداني كرد.

جذب 15 هزار كارشناس مراقب سلامت و 2 هزار كارشناس تغذيه و روان در سيستم بهداشتي
Powered by DorsaPortal