معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
تاریخ: 1395/12/03 تعداد بازدید: 30
در طرح تحول سلامت بيش از 95 درصد جمعيت مازندران پرونده الكترونيك سلامت گرفتند
دكتر جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در آيين افتتاحيه همزمان پروژه هاي وزارت بهداشت در ساري: در طرح تحول سلامت بيش از 95 درصد جمعيت مازندران پرونده الكترونيك سلامت گرفتند

دكتر جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در آيين افتتاحيه همزمان پروژه هاي وزارت بهداشت در ساري:

در طرح تحول سلامت بيش از 95 درصد جمعيت مازندران پرونده الكترونيك سلامت گرفتند

 به گزارش روابط عمومي مركزبهداشت مازندران:

دكتر جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در اين آيين گفت:افتخاري براي مازندران است كه براي دومين بار در پروژه هاي وزارت مازندران ميزبان افتتاحيه ها مي شود.

دكتر جان بابايي تصريح كرد: با حمايت وزارت بهداشت ودر مان و دانشگاه علوم پزشكي درادامه ساخت و تجهيز مراكز درماني از657پروژه اي كه دركل كشور انجام مي شود 68مركز خدمات جامع سلامت در مازندران تجهيز شده و همزمان افتتاح مي شود. وي اظهار داشت: بيش از95درصد جمعيت ما پرونده الكترونيك سلامت دارند و تحت پوشش طرح تحول سلامت قرار گرفتند.

دكتر جان بابايي غربالگري را از مهمترين كارهايي دانست كه در طرح تحول سلامت در مازندران سبب شد تا 230000مترمربع فضاي درماني اضافه به فضاي استان اضافه گردد كه نيمي از آنها بهره برداري شده است.

در طرح تحول سلامت بيش از 95 درصد جمعيت مازندران پرونده الكترونيك سلامت گرفتند
Powered by DorsaPortal