معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ: 1395/12/14 تعداد بازدید: 24
مازندران در اجراي طرح پزشك خانواده پيشرو است
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مازندران در اجراي طرح پزشك خانواده در كشور پيشرو بوده و قابل تقدير است.

 

مازندران در اجراي طرح پزشك خانواده پيشرو است

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مازندران در اجراي طرح پزشك خانواده در كشور پيشرو بوده و قابل تقدير است.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مازندران در اجراي طرح پزشك خانواده در كشور پيشرو بوده و قابل تقدير است.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي مازندران دكتر مسعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه بررسي برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع كه با حضور معاون سياسي امنيتي استاندار، اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي مازندران و جمعي از متوليان برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع استان و اعضاي ستاد اجرايي برنامه درساري برگزار شد از زحمات ستاد اجرايي برنامه در استان و رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در اجراي طرح تحول سلامت تشكر و قدرداني كرد و گفت: استان مازندران در اجراي طرح پزشك خانواده در كشور پيشرو است.

وي افزود: دانشگاه علوم پزشكي مازندران در گسترش فضاهاي ارائه خدمت، بازسازي مراكز و اجراي برنامه ها در سطوح اول جهت ارائه خدمت و كنترل بيماري ها و مراقبت اقدامات اساسي انجام داده است كه قابل تقدير مي باشد.

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر گسترش اين خدمات، بيان كرد: هدف اصلاح در سيستم ارائه خدمت اين است كه نگاه تيمهاي پزشكي خانواده را از حالت درمانگر به مشاور امين و داراي مهارت كافي براي پاسخگويي به نيازهاي مردم تبديل كنيم.

دكتر پزشكيان با بيان اينكه در بازديد از پايگاه پزشك خانواده شهري شاهد همدلي بين بيمار و پزشك خانواده هستيم، افزود: اين مسئله يك دستاورد بزرگي است كه اميدواريم تداوم پيدا كند.

وي ادامه داد: اگر مكانيزم پرداخت، تجميع و تخصيص منابع درست ديده شود و پرداخت ها به موقع صورت گيرد مي توانيم شاهد موفقيتهاي بيشتر اين برنامه باشيم.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه سطوح بعدي طرح پزشك خانواده بايد شكل بگيرد، گفت: اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تحول در رهبري نظام سلامت به دانشگاه هاي علوم پزشكي اختيارات لازم در چارچوب قانون بدهد، دانشگاه‌هاي ميتوانند با بهره گيري از ظرفيتهاي استاني در پيشبرد اهداف سلامت مردم استان موثر باشند.

مازندران در اجراي طرح پزشك خانواده پيشرو است
Powered by DorsaPortal